Tropefuglene

Bilder av de flotte tropefuglene vi har i de store volierene som finker, vevere, stærer, gjøkfugler m.m.


Turacoen Taco og Purpur Glansstær