250L scaping

23.01.2021

Litt scaping i 250L, fra 3 januar til nå har det grodd seg bra til, og fylt opp med litt scalarer, svenier og tetraer.