en-250L scaping

19/04/2022

Litt scaping i 250L, fra 3 januar til nå har det grodd seg bra til, og fylt opp med litt scalarer, svenier og tetraer.