Høstsola varmer fortsatt

05.11.2021

Storm og Saga koser seg i høstsola