Nymfene og undulatene oppe

21.06.2020

Volieren oppe, litt enkelt oppsett enda da de nettopp er kommet inn.